• PROVJERENO - ISTINITO - OBJEKTIVNO
POSLJEDNJE NOVOSTI

Ukinuta dozvola Privrednoj banci Sarajevo

Ukinuta dozvola Privrednoj banci Sarajevo

Agencija za bankarstvo Federacije BiH /FBiH/ ukinula je Privrednoj banci Sarajevo /PBS/ dozvolu za osnivanje i obavljanje bankarskih poslova sa 30. septembrom. Iz Agencije za bankarstvo FBiH saopšteno je da se sva prava i obaveze PBS prenose na BOR banku Sarajevo, kao pravnog nasljednika PBS, a nakon statusne promjene pripajanja i brisanja PBS-a u registru kod nadležnog suda.

Nakon prestanka rada PBS-a, BOR banka Sarajevo će, kroz izmjene Statuta, promijeniti ime u Privredna banka Sarajevo, zadržati transakcijski račun i SVIFT kod PBS-a. Ovakva strategija konsolidacije banaka u FBiH doprinosi boljoj konkurentnosti, većoj bezbjednosti u poslovanju, te jačanju bankarskog sistema FBiH.

Prva politika/Srna

Komentari